Teknika Kapal Niaga

Kompetensi keahlian TKN memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik agar mampu melaksanakan  tugas  dinas jaga di kamar mesin serta mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan mesin utama dan mesin bantu di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kw (tiga ribu kilowatt di daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV).